Kedvezményezett: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata
Projekt címe: Szentgyörgyvölgy belterületi csapadékvíz elvezetése
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00025
Támogatás összege: 78.0000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A támogatott projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. szeptember 30.
A projekt fizikai befejezése: 2023. december 06.

Rövid összefoglaló a projektről:
A projekt előkészítése során számba vettük a településen jelentkező vízelvezetési hiányosságokból adódó problémákat, az okozott károkat és a károk elhárítására tett korábbi intézkedéseket. A tervezéssel érintett terület topográfiai és kataszteri térképeinek segítségével lehatároltuk a település déli bel-és külterületi településrész vízgyűjtő területeit. Meghatároztuk a tervezett vízi létesítményeket terhelő vízhozamokat. A vízhozamok alapján gazdaságossági számításokat végeztünk.

A projekt keretében a belterületeken lévő csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, rekonstrukciója, helyenként burkolása, valamint helyenként az árkok burkolása valósul meg a jobb tisztíthatóság érdekében. Ahol szükséges, az átereszek átépítése és tisztítása, a kapubehajtók helyreállítása is megtörténik.

A település évtizedekkel ezelőtt az átlagnál csapadékosabbnak számított, ma azonban a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű vizek a jellemzők. Ezeknek a kártétele jelentős lehet, így a gazdasági funkciók védelme is előtérbe kerül.

Fontos elv továbbá a csapadékvizekkel való gazdálkodás, a vizek szükséges visszatartása, a vízhasznosítás és a felhasználás elvének kidolgozása.

A lakosság szemléletformálása általában a vízgazdálkodás szempontjából fontos tényező, de kiemelten a szennyvizek elhelyezése valamint a jelen projektben megvalósuló csapadékvíz elvezetése és felhasználása szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

A projekt előrehaladása:
Jelenleg a projekt az első mérföldkőnél tart, vagyis elkészült a teljes műszaki dokumentáció, rendelkezésre állnak a kivitelezéshez szükséges dokumentumok.
Folyik a projekt közbeszerzési eljárásának előkészítése a kivitelező kiválasztásához. 
(2022. 10.05.)
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Cím: Sokat javult a csapadékvíz elvezetése Szentgyörgyölgyön
2023. 11.30.
 
2020-ban Szentgyörgyvölgy a TOP pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be „A csapadékvíz elvezetése Szentgyörgyvölgyön” címmel. A pályázat 78 millió forint vissza nem térítendő összeget nyert, 100 százalékos támogatottsággal. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési  Alapból valósult meg, Magyarország Kormánya segítségével, a TOP-2.1.3-16-ZA1-2020- 00025 számú projekt keretében, Szentgyörgyvölgy község belterületi részén. Hosszú évek óta ez volt az első vízgazdálkodási célú fejlesztés a településen.

 
A sikeres kezdést némi megtorpanás követte a tulajdonosi hozzájárulások nehézkes beszerzése miatt. A kivitelezés kezdését tovább késleltették a közben megemelkedett építőanyag árak. Több közbeszerzés után végül a Gáz Kanizsa Épszer nyerte meg a kivitelezés lehetőségét. A kivitelezési munkák 2023. november 30-án fejeződtek be. A munkálatok részben a levezető árokrendszer tisztítását, részben az árokrendszer rekonstrukcióját érintették. Az elmúlt 10 évben nem történt a településen vízgazdálkodási célú fejlesztés, így különösen fontos volt ez a beruházás. Szentgyörgyvölgy szeres település, településformájából kifolyólag nagy területen, 30 km2-en fekszik. A területen öt patak található, melyek közül a Szentgyörgyvölgyi-patak a legjelentősebb, ez fogadja be a csapadékvizek legnagyobb részét. A beruházás vonalán lakóházak sorakoznak, melyek közül több áll helyi védettség alatt. A fejlesztés a település mindkét műemlékét is érinti. A tervezésnél törekedtek arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre. A projekt átfogó célja volt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a változások okozta kockázatok megelőzése. Ennek érdekében alakították ki a település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerét, illetve rekonstrukciós beavatkozásokkal csökkentették a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget. A tervezés során a lehetőségek szerint törekedtek a vizek helyben tartására. A fejlesztés eredményeként jelentősen javult a csapadékvizek elvezetése a településen. A projektről további információk olvashatók a www.szentgyorgyvolgy.hu oldalon, illetve további információk kérhetők Varga Zsuzsanna polgármestertől a szentgyorgyvolgy.polgarmester@gmail.com e-mail címen.
 Letölthető dokumentumok:

1.  Felkérés HU / ENG 
2.  Meghivo
HU/ENG
3.  Plakát HU / ENG
4.  Beszámoló HU/ENG
5.  Képek
6.  Sajtóközlemény