EU-s projektjeink


"Humán-kapacitások fejlesztése a Lenti járásban"
  a projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00040”

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 219,44 millió forint Európai Uniós támogatás segítségével. Lenti Város Önkormányzata 219,44 millió forint támogatást nyert az EFOP-3.9.2-16-0017-00040 azonosítószámú pályázati felhíváson tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, valamint az oktatási, szociális közszolgáltatásban dolgozók képzettségének támogatására. Lenti Város Önkormányzata pályázatát konzorciumi együttműködésben valósítja meg: Csesztreg Község Önkormányzata, Lovászi Község Önkormányzata, Páka Község Önkormányzata, Zalabaksa Község Önkormányzata, Rédics Község Önkormányzata, Csömödér Község Önkormányzata, Nova Község Önkormányzata, Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata.

A rendelkezésre álló 219,44 millió forint támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

A települési Önkormányzatok által fenntartott alapszíntű humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének a biztosítására, egyéni szakmai képzések biztosítása, illetve települési/intézményi szintű speciális képzések szervezése valósul meg.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek –személyiség és kompetencia fejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósításával, a tudatos pénzügyi magatartás, a fenntartható fejlődés jegyében. Közneveléshez és felsőoktatáshoz való egyenlő hozzáférést, a települési ösztöndíjrendszer és a felsőoktatásban tanuló ösztöndíj program segíti.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához is, A felsőoktatásban tanuló kutatási munkájának ösztöndíj támogatása és a „Tudás csomag” odaítélése, ezen célt szolgálja. Többek között megrendezésre kerül az Őrség- Göcsej-Hetés Szabadegyetem és térség specifikus kutatótábor. A tudományos versenyek fesztiválok megrendezése keretében E-VIA kiállítás, a helyi adottságok, igények szerint kialakított fesztiválok kerülnek megrendezésre.

Egészségügyi programok- tartásjavító, mozgásos játékok-úszásoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés, integrációs programok, nyelvoktatás színesíti a projekttevékenységet, elérve Lenti járás minden korosztályát az egyenlő hozzáférés biztosításával.
   - a kedvezményezett neve: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata
   - a projekt címe: Humán-kapacitások fejlesztése a Lenti járásban
   - a szerződött támogatás összege: 2.761.010 Ft
  - a támogatás mértéke: (%-ban), 100% 
  - További információk a projektről:
(ide hivatkozzon (http://humanprojekt.lenti.hu/projektadatok/oldal/1_))
  - a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.01.


 

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata a 2016-os megyei TOP-4.1.1-15ZA1-2016-00023 pályázat keretében - 28 millió forintot kapott új orvosi rendelő és védőnői szolgálat új, korszerű épületbe helyezésére.

A projekt címe: Új háziorvosi és védőnői bázis építése

Bár a támogatás intenzítása 100 % volt, a kivitelezési költségek emelkedtek az évek alatt, valamint szükségessé vált a 12 éve elhagyott, volt iskolaépület egész tetőzetének bádogozása. Az önkormányzat a pluszköltségeket saját erőből, részben az egyik - üresen álló volt - szolgálati lakás értékesítéséből befolyt összeggel, összesen közel 9 millió forinttal egészítette ki. A beruházás keretében a védőnői szolgálat elköltözhet az önkormányzat épületében lévő szűkös helyéről, valamint a háziorvosi rendelő is elhagyhatja azt a 100 éves épületet, melynek gépészete teljesen elavult és akadálymentesítése nem volt megoldható. A volt orvosi rendelőt 1958-ban alakították ki.

Az új beruházás átadására 2019. január 26-án került sor. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Dr. Pál Attila a Zala Megyei Közgyűlés elnöke. Megjelentek továbbá többek között az orvosi körzethez tartozó települések polgármesterei, a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal képviselői, a Moravske Toplice MNÖK vezető tisztségviselői. Az épületet megáldotta Rozgonyi Emőke református tiszteletes asszony és Páli Zoltán katolikus plébános. Az ünnepség megvendégeléssel ért véget.

Az új rendelőbe hamarosan költöznek a szolgálatok és február közepétől már itt fogadják a lakosokat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

       


Többfunkciós Szolgáltató Központ

 


Falubusz

 Falubusz

Október 30-án, Győrben átvettük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán nyert Opel Vivaro falubuszt.